vereniging van natuurvoedingskundigen

Over natuurvoeding

In de informatie en adviezen van de natuurvoedingskundige staat natuurvoeding centraal. Onder natuurvoeding verstaan wij:

  • voedsel dat voortkomt uit de biologische of biologisch-dynamische landbouw;
  • geproduceerd met zorg en respect voor natuur en dier; 
  • zo min mogelijk (kunstmatig) bewerkt in het verdere productieproces, waardoor waardevolle voedingsstoffen zoveel mogelijk behouden blijven;
  • voedsel dat bij voorkeur afkomstig is uit eigen omgeving en dat past bij het seizoen waarin we leven. 

Wat is biologisch(-dynamisch)?

Biologisch geteelde gewassen krijgen de tijd om te groeien in een natuurlijk tempo. Zodoende is de ontwikkeling van deze gewassen evenwichtiger dan de gewassen in de reguliere landbouw. Kijkend naar voedingswaarde en smaak levert dit voedsel op van een hoge kwaliteit. Dit komt door de werkwijze in de biologische en biologisch-dynamische landbouw.

Biologische landbouw

De biologische landbouw is erop gericht de gezondheid van bodem, ecosystemen en mensen te ondersteunen en in stand te houden. Dit betekent onder andere dat men geen kunstmest, chemische bestrijdingsmiddelen of gentechnologie gebruikt. Biologische gewassen groeien in een natuurlijk tempo en zijn minder gevoelig voor ziekten en plagen. 
In de biologische veeteelt wordt het vee op een diervriendelijke manier gehouden. Zij krijgen zoveel mogelijk biologische voeding.
Meer weten over biologische landbouw? Kijk op www.bionext.nl

Biologisch-dynamische landbouw

De biologisch-dynamische landbouw gaat nog een stap verder dan de biologische landbouw. Veel aandacht gaat uit naar de bodemvruchtbaarheid. Deze houdt men op natuurlijke wijze in stand door:

  • planmatige vruchtwisseling; 
  • organische bemesting;
  • en het gebruik van kiezel- en kruidenpreparaten. 

Een biologisch-dynamisch bedrijf houdt naast de landbouwactiviteiten doorgaans ook dieren. Voor veevoeding, diereigenheid en dierhuisvesting gelden eveneens hoge normen. Meer weten over de biologisch-dynamische landbouw? Kijk op www.bdvereniging.nl

Keurmerken

Natuurvoeding kan een keurmerk hebben, zoals het EKO-keurmerk voor biologische voeding of het Demeterkeurmerk voor biologisch-dynamische voeding.  Aan het keurmerk herken je of je een biologisch(-dynamisch) product in handen hebt.